Så, om du fortfarande undrar varför kompromissa är viktigt i en relation, vi vet svaret. Relationer tar plats mellan två personer och spelas ut på en gemensam grund. Denna gemensamma nämnare är en kompromiss, och det är en grundläggande lager för engagerade relationer. Kompromiss är vanligen förstås som att ge upp något för att nå en plats för förståelse med din partner.

Vid någon punkt i din relation du och din partner kommer att ha olika synsätt, åsikt eller vill. Vid denna punkt, en av er måste medge, eller ett bättre alternativ är att kompromissa. Kompromiss är ett»mellantillstånd mellan motstridiga alternativ nås genom ömsesidig eftergift’. Detta är den positiva sidan av kompromiss — när du möter i mitten. Målet är att den kompromiss som gynnar båda parter — för att ni skall få, för att inte förlora, genom koncession. Varje partner ska vara nöjd med resultatet. Det är emellertid också definieras som»lämpligt godkännande av standarder som är lägre än vad som är önskvärt». Detta är den negativa sidan av kompromiss. För att framgångsrikt kompromiss i relationer, du måste förstå skillnaden mellan offer vs kompromiss. Kompromiss bör aldrig vara ett offer för grundläggande värderingar, övertygelser och behov. Det är när vågen har tippat för långt i fel riktning. Båda dessa förklaringar markera den motsägelsefulla karaktären av en kompromiss. Det kan vara både upplösning och död i en relation. Så hur gör kompromiss spela ut i praktiken. Kompromiss i relationer kan vara en svår balansgång. Det har kallats ett nödvändigt ont. Men förmågan att kompromissa är en värdefull färdighet över personliga och professionella relationer. Vi kan inte alltid vara rätt, men om vi alltid ge upp, kompromiss kan orsaka förbittring. Låt oss redogöra för de grundläggande färdigheter för en framgångsrik består av.

Kompromiss är inte alltid lätt

Ibland du vinner lite, ibland förlorar du lite. Men om du inte är villig att offra i relationen, är chansen att du kommer fram till en korsning i din relation som kommer att föra det till ett tvärstopp. Så, låt oss se om du bör och inte bör uppmuntra till att omfatta relationer. Den gamla axiom happy wife, happy life är reflekterande av en viss sanning. Din relation är mycket gladare när din partner är lycklig. Men det betyder inte att de har att få deras enda sätt. Att bli hörd och förstådd är grundläggande för anslutning. Vissa områden är nödvändiga för att nå en överenskommelse om eftersom de utgör en del av vardagen. Med en seriös partner, innebär att du kommer att behöva ta itu med vissa problem på vägen. Och dessa är de platser där de förhandlande lönar sig. Hör varandra, ansluta och skapa en gemensam strategi. Frågor som ligger till grund för hur du lever ditt liv tillsammans kan ta lite förhandlingar för att nå en plats där du både känner erkände och accepterade. Men att lägga till i arbetet med att korsa den stora klyftan och hitta din relation medelväg på dessa grundläggande frågor. Lycklig kärlek är lika lyckligt liv. Alla kompromiss bygger på att ge och ta, men det kan inte vara att ge och ta på vissa grunder. Ett förhållande ska inte inkräkta på vissa grundläggande faktorer. Dina rättigheter och behov bör aldrig vara kränkt av din partner. Dessa är de områden där du bör inte tillbaka, och kompromiss skulle faktiskt vara mycket breaker. Det är min väg eller motorväg är inte den mest tillmötesgående attityd. Dock, om din partner vill att du ska kompromissa om frågor som är grundläggande för din egen identitet och värderingar, det kanske bara är dags att börja gå bort. Kompromissa inte om det innebär att sänka din standard för mindre än du förtjänar. Det handlar om att skapa en rättvis spelplan för att rymma två personer. Det handlar inte om att medge att en lägre standard. Målet bör du både arbeta för är att få det bästa av båda dina världar. Kom ihåg att din inställning till kompromiss skulle vara början av anslutning och behöver inte vara den slutgiltiga. Förändring, växa och anpassa sig tillsammans. Lär dig dina lektioner och göra det bästa med vad du har — din kompromisser kan vara så flexibla som din inställning bör vara. Använd din individuella styrka och svagheter, uppfattningar och värderingar för att expandera, och inte kontrakt varandras världar. Kompromiss i relationer kan bana vägen till belåtenhet

About